TÁMOP-3.1.4.C

TÁMOP-3.1.4.C ismertető

A Móra Ferenc Általános Iskola a TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0595 azonosítószámú „Színes diákélet a Mórában” című pályázattal 12 millió Ft összegű támogatáshoz jutott.

Az iskola a projekt keretében a tanórán kívüli tevékenységeket erősíti, mégpedig a következő elemek végrehajtásával:

 

  • természetközeli sporttábor
  • komplex közlekedési ismeretek
  • közösségi rendezvények szervezése, a szülőkkel partneri kapcsolat kialakítása, családlátogatások
  • mindennapos testnevelés részét képező mozgásos programok heti 2 órában
  • egészségnap az egészséges életmóddal összefüggésben
  • pedagógiai továbbképzések
  • oktatási, szakmai anyagok és sporteszközök beszerzése.

 

A fejlesztés hozzájárul iskolánk Pedagógiai Programjában megfogalmazott célok és jövőkép hatékonyabb megvalósításához, mivel elősegíti, hogy a felmerülő igényeknek és elvárásoknak megfelelően biztosítsa az oktatáshoz és az önművelődéshez szükséges alapfeltételeket. Hozzájárul, hogy a tanulók minél eredményesebben szerepeljenek a kompetencia-méréseken. Biztosítja a minőségi szakmai munka megerősítését, fejlesztését, a szakmai fejlődést, az ön- és továbbképzés lehetőségét, valamint a gyermekek részére az élményalapú tudás megszerzését, az eszközjellegű- és szociális kompetenciák fejlődését.

A projekt 2015. május 15-én kezdődött el, és 2015. október 31-én ér véget.